História

1992 Rastislav Košovský začína s medzinárodnou cestnou prepravou tovaru
1995 Rastislav Košovský so synom Máriom zakladajú spoločnosť KRKM, spol. s r.o.
1997 Špecializácia na prepravu sypkých materiálov v cisternových návesoch
2011 Vedenie spoločnosti preberá Linda Košovská

Služby

Sme tu pre Vás

  • komplexný zákaznícky servis
  • flexibilnosť a neustálu zastihnuteľnosť
  • bezpečnú manipuláciu s tovarom
  • čistotu ložného priestoru

Cisternové návesy s objemom 36 – 62m3.cisterna
Ťahače sú vybavené kompresormi a hydraulikou.tahac
Prepravu v rámci SR, CZ, HU, PL realizujeme na základe objednávok alebo zmlúv.

Kontakt

KRKM, spol. s r.o.

Adresa:
Dlhá 245, 972 45 Bystričany

Prevádzka:
Ciglianska 9, 971 01 Prievidza
Linda Košovská 0903 521 923
mail: lkosovska@krkm.sk
Mário Košovský 0903 805 640
mail: krkm@krkm.sk

Impressum

KRKM, spol. s r.o.
Dlhá 245, 972 45 Bystričany

IČO: 31 625 053
IČ DPH: SK2020466349

Zapísaná:
Obchodný register Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 2965/R
Licencia č.: TNMN000834000000
Platnosť: 05.04.2013-05.04.2023
Počet vozidiel: 12
Licencia (obrázok .jpg)

Prevádzkový poriadok:
Vnútroštátna preprava (dokument .pdf)
Medzinárodná preprava (dokument .pdf)